การเดินทางและท่องเที่ยว

“Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” นิทรรศการ Interactive สุดล้ำเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

CEA ขอเชิญชมนิทรรศการ “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน นำเสนอผ่านรูปแบบ “เกมล่าเพื่ออนาคต” ด้วยการเล่นเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริงเพื่อล่าพลังงานในดินแดนแสงอาทิตย์ สู่จุดหมาย “โซลาร์โทเปีย” เมืองแห่งอนาคตที่ทุกคนเข้าถึงน้ำ แสงสว่าง อากาศบริสุทธิ์ และผลกำไรจากพลังงานสะอาด

161063_201016_11
161063_201016_15

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 จัดทำ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Vengers และนิทรรศการ “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” 

161063_201016_2
161063_201016_3

“นิทรรศการ ‘Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต’ มุ่งเน้นการกระตุ้นให้ประชาชน และคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น จึงได้จัดแสดงในรูปแบบการเล่นเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริง (SOLAR MONOPOLY: Interactive Life-Size Monopoly Game)  โดยรวบรวมผลงานนวัตกรรมจากทั่วโลกมากกว่า 30 ชิ้น รวมถึงผลงานของ Olafur Eliasson ศิลปินชื่อดังผู้มีผลงานสร้างสรรค์พลังงาน   โซลาร์พกพา (Little Sun)  สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า  โดยงานนิทรรศการนี้จะจัดแสดงใน 2 พื้นที่คือ ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 และพื้นที่สวนบนชั้น 5 เพื่อให้ได้เห็นการใช้งานจริง ณ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 19.00 น. ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2563 (เปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

161063_201016_8

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีเป้าหมายในการสร้างกระแสความตื่นตัว และการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” โดยเปิดรับการขอสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)  เพื่อจัดทำโครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ไฟฟ้าทุกช่วงอายุ ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีเครือข่ายในโครงการของ กกพ. และได้ขยายผลของโครงการ ผ่านนิทรรศการ “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” เพื่อที่จะสร้างกระแสความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ

สำหรับเนื้อหาและรูปแบบประสบการณ์ของนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

1.SUN & SOLAR: Power of the Sun and Solar Choices นำเสนอเรื่องราวและผลกระทบเชิงบวกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ดินแดนโซลาร์ ผู้เข้าชมนิทรรศการจะถูกเลือกว่าเป็น “ผู้ล่าแสง” ประเภทใด แล้วเข้าไปลุ้นว่าจะประสบความสำเร็จในสายนั้น ๆ หรือไม่ โดยนักล่าแสงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.1 “เรา” ล่าแสงเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 

1.2 “รอด” ล่าแสงเพื่อมองหาโอกาสเข้าถึงพลังงานสะอาดในพื้นที่ห่างไกล

1.3 “โลก” ล่าแสงเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

1.4 “กําไร” ล่าแสงเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์

2.SOLAR MONOPOLY: Interactive Life-Size Monopoly Game & Solar Application Showcase ร่วมกันล่าแสงในเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริง ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้เรียนรู้และสัมผัสนวัตกรรมการออกแบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและเป็นโครงการในอนาคต พร้อมกับใช้เทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือสแกนเก็บ “ไอเทมจากแสงอาทิตย์” เพื่อไปสร้าง “โซลาร์โทเปีย” เมืองในอนาคตต่อไป

161063_201016_12
161063_201016_16
161063_201016_14
161063_201016_24

3. Solartopia & Sunlight Graffiti: Co-creation Spaces for the Future of Solar City นักล่าแสงทุกคนจะได้เห็นความเป็นไปได้ใน “โซลาร์โทเปีย” หากเราเห็นความสำคัญและให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาดในอนาคต พร้อมร่วมกันวาดภาพความทรงจำ หรือจินตนาการในอนาคตเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ด้วย Little Sun ในแบบฉบับนักล่าท้าแสง

161063_201016_27

4.Solar Rooftop Garden: Sun Exposure Experiences ทดลองใช้นวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ก่อนใคร อาทิ

- จุดชาร์จแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Window Charger Solar

- เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ Thermosiphon System 

-ระบบจัดการขยะและถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์ BigBelly - Solar Powered Trash Compactor 

-โคมไฟดอกทานตะวัน Little Sun ของศิลปินระดับโลก Olafur Eliasson

 161063_201016_1
161063_201016_4
161063_201016_5
161063_201016_6
161063_201016_7