Search

ประเภทรถ ราคา เงินมัดจำ
รถขนาดเล็ก (1.2-1.5 CC) 900-1,200 3,000
รถขนาดกลาง (1.6 - 1.8cc) 1,500-1,900 3,000
รถขนาดใหญ่ (2.0 - 2.4cc)  2,400-2,800 10,000
SUV / PPV 2,800 10,000
รถตู้ 2,800 10,000
รถกระบะ 1,700-2,400 5,000

การคืนมัดจำ บริษัทจะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน ให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากคืนรถยนต์ โดยการโอนเงินมัดจำ เข้าบัญชีของลูกค้า
การชำระเงินค่าเช่าและมัดจำ จ่ายในวันรับรถยนต์ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท 

รถขนาดเล็ก

Nissan Almera

วัน   สัปดาห์   เดือน
900 5,400 14,000

Honda City

วัน   สัปดาห์ เดือน
1,200 6,900 17,000

Mazda 2

วัน   สัปดาห์   เดือน
900 5,400 14,000

Toyota Yaris

วัน สัปดาห์ เดือน
900 5,400 14,000

Toyota Vios

วัน   สัปดาห์ เดือน
1,200 6,900 17,000

รถขนาดกลาง

Mazda 3

วัน   สัปดาห์   เดือน
1,900 12,000 30,000

Honda Civic

วัน   สัปดาห์   เดือน
1,900 12,000 30,000

Honda HRV

วัน   สัปดาห์   เดือน
1,900 12,000 30,000

Nissan Sylphy

วัน     สัปดาห์   เดือน
1,500   9,000 22,000

Altis 1.6

วัน     สัปดาห์   เดือน
1,500   9,000 22,000

รถขนาดใหญ่

Honda accord

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Toyota Camry

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Nissan Teana

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,400   15,000 34,000

SUV / PPV

Mitsubishi Pajero Sport

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Isuzu Mu-x

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Honda CRV

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Toyota Fortuner

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

รถตู้

TOYOTa VELLFIRE

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Hyundai H1

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000
Copyright © 2019 www.siamcarrental.com
... X