Search

ประเภทรถ ราคา เงินมัดจำ
รถขนาดเล็ก (1.2-1.5 CC) 400-900 3,000
รถขนาดกลาง (1.6 - 1.8cc) 1,500-1,900 3,000
รถขนาดใหญ่ (2.0 - 2.4cc)  2,400-2,800 10,000
SUV / PPV 2,800 10,000
รถตู้ 2,800 10,000
รถกระบะ 1,700-2,400 5,000

การคืนมัดจำ บริษัทจะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน ให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากคืนรถยนต์ โดยการโอนเงินมัดจำ เข้าบัญชีของลูกค้า
การชำระเงินค่าเช่าและมัดจำ จ่ายในวันรับรถยนต์ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท 

รถขนาดเล็ก

Nissan Almera

1-2วัน  วันล่ะ900 3วันขึ้นไป  วันล่ะ700 7วันขึ้นไป  วันล่ะ600 15วัน  วันล่ะ500 เดือนล่ะ  14,000

Honda City

1-2วัน 3วันขึ้นไป 7วันขึ้นไป 15วันขึ้นไป เดือน 900 700 600 500 12,000

Mazda 2

1-2วัน 3วันขึ้นไป 7วันขึ้นไป 15วันขึ้นไป เดือน 900 700 600 500 12,000

Toyota Yaris

1-2วัน 3วันขึ้นไป 7วันขึ้นไป 15วันขึ้นไป เดือน 900 700 600 500 12,000

Toyota Vios

1-2วัน 3วันขึ้นไป 7วันขึ้นไป 15วันขึ้นไป เดือน 900 700 600 500 12,000

รถขนาดกลาง

Mazda 3

วัน   สัปดาห์   เดือน
1,900 12,000 30,000

Honda Civic

วัน   สัปดาห์   เดือน
1,900 12,000 30,000

Honda HRV

วัน   สัปดาห์   เดือน
1,900 12,000 30,000

Nissan Sylphy

วัน     สัปดาห์   เดือน
1,200 6,300 19,000

Altis 1.6

วัน     สัปดาห์   เดือน
1,200   6,300 19,000

รถขนาดใหญ่

Honda accord

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Toyota Camry

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Nissan Teana

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,400   15,000 34,000

SUV / PPV

Mitsubishi Pajero Sport

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Isuzu Mu-x

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Honda CRV

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Toyota Fortuner

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

รถตู้

TOYOTa VELLFIRE

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000

Hyundai H1

วัน     สัปดาห์   เดือน
2,800   19,000 49,000
Copyright © 2019 www.siamcarrental.com
... X